O Firmie Biuro Finansowo-Księgowe Benefit powstało w 2003 roku. Jego właścicielka, Izabella Rochowicz posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 23569/01. Firma zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie podatków i rachunkowości.
Obecnie biuro prowadzi obsługę kilkudziesięciu podmiotów, w większości są to spółki prawa handlowego.
W gronie naszych klientów znajdują się przedstawiciele różnych sektorów gospodarczych. 


 
Oferta Naszym celem jest kompleksowa obsługa klienta pod względem finasowo-księgowym, dlatego formułując
nasz zakres usług kładziemy szczególny nacisk na:
• pomoc w zakładaniu firm - zarówno działalności gospodarczej, jaki i spółek prawa handlowego
• prowadzenie pełnej oraz uproszczonej księgowości
• prowadzenie spraw pracowniczych wraz z ZUS
• prowadzenie wszelkich ewidencji wymaganych przepisami prawa podatkowego i rachunkowości.
• doradztwo w zakresie rachunkowości i podatków
• reprezentowanie Klienta w urzędzie skarbowym i ZUS


Uprawnienia forma prawna: jednoosobowa działalność gospodarcza
właściciel: Izabella Rochowicz
siedziba: 81-391 Gdynia, , ul. Świętojańska 45/17
NIP 5691549693
REGON 192989401
rachunek bieżący: Alior Bank SA 65 2490 0005 0000 4500 3662 6990
podstawa prawna działalności: wpis do CEIDG
uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych: wpis do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 11238


Kontakt BFK Benefit - Izabella Rochowicz
ul. Świętojańska 45/17, 81-391 Gdynia
tel.: 058 354 82 00, 058 621 86 30
e-mail: biuro@bfk-benefit.pl

Biuro rachunkowe jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00.

Serdecznie zapraszamy!